Göz kapağı ve Kirpik Anatomisi

Göz kapakları, gözü korur, prekorneal göz yaşı tabakasına katkıda bulunur ve göz yaşının gözün yüzeyine eşit bir şekilde dağılmasını sağlarlar. Üst göz kapağı alt göz kapağına göre daha hareketlidir. Göz kapakları medialde ve lateralde iç ve dış kantuste birleşirler. Palpebral fissür alt ve üst göz kapağı arasındaki ve genç erişkinlerde dikey boyu 10-11 mm’dir, yaşla birlikte daralır ve dikey uzunluğu ve 8-10 mm’ye düşer.Her bir göz kapağının kenarı 3 mm kalınlığında ve 30 mm uzunluğundadır. Lateraldeki 6/5’lik kısım köşeli ve içteki 1/6′ lik kısım yuvarlaktır. Medialden yaklaşık 5 mm dış kısımda papilla lakrimal is yer alır. her bir papillanın ucunda lakrimal kanal olarak devam eden punktum lakrimale yer alır.Kirpikler üst göz kapağında daha fazla sayıda ve daha kalındır. Göz kapağı arka kenarı ön tarafına doğru meibom bezleri orifisleri yer alır, bu çizgi gri çizgi olarak adlandırılır ve konjonktiva ile cilt ayrım yeridir.

Göz Kapaklarının Yapısı:

Göz kapakları dıştan içe
1.Cilt
2.Subkütanöz doku
3.Orbikularis okulinin çizgili kas lifleri
4.Orbital septum ve tarsal plaklar
5.Düz kas
6.Konjonktivadan, oluşur.

Kirpiklerin foliküllerine “Zeis” sebase bezleri açılır, kirpik foliküllerinin arkasında veya aralarında modifiye ter bezleri olan “Moll” bezleri bulunur.