P-FUE Yöntemi ile Saç Ekimi

Günümüzde hastalarımızın %99 unda uyguladığımız tekniktir. Nadiren çok kıvırcık veya zenci hastalarda “FOX testi” sonrası uygulanmadığı durumlar olabilir. Bu durumda hastaya klasik teknik uygulanmalıdır.

Bu teknik cerrahi bistüri kullanılmaksızın saç foliküler ünitelerinin  bu işlem için yapılmış mikromotor veya mikrodril adı verilen özel cihazlar ile çıkarılması esasına dayanır. 0,6-0,8 mm’lik özel uçlara sahip mikromotor ile cildin üst tabakası, kıl ortada kalacak şekilde alınır ve yine bu işlem için özel olarak üretilen mikropensetlerle her foliküler ünite, alttaki gevşek dokulara hiç bir zarar vermeden çıkarılır. Her bir foliküler ünite 2-5 saç ve kökünü içerir. Bu işlemden önce folikül çıkarılacak bölgedeki saçlar 1-2 mm kalacak şekilde traşlanır. Bayanlarda saç traşlanırken bölgesel olarak bir pencere açılır. Böylece üstten uzanan saçlar ile traş edilen alan da kamufle edilmiş olunur. İşlem öncesinde hastaların rahat etmesi ve ağrı sızı duymasını engellemek, uyuşturulurken rahatlamasını sağlamak amacıyla ağızdan ilaçlar verilir. Hem verici hem de saç ekimi yapılacak alıcı alanda lokal anestezi uygulandıktan sonra alınan tek tek foliküller saçsız alana transplante edilir.

Tekniğin avantajları ;

1 hafta içinde foliküllerin alındığı alandaki minik delikler iz bırakmayacak şekilde kapanır. Arka arkaya veya gün aşırı seanslar uygulanabilir ve her seansta 1500-4500 saç folikülü alınabilir, yani yaklaşık 3000-10000 saç teli 1 seansta ekilebilir. Seanslar arasında klasik teknikte olduğu gibi beklemek gerekmez. Ayrıca verici alanda uyuşukluk, kanama, yara izi ve dikiş alınması gerekliliği yoktur. Ense bölgesinden saçlı deri şeridi çıkarılmadığından iyileşme çok daha hızlı olmaktadır.

Baş bölgesinde yeterince folikül bulanmadığı durumlarda vücudun değişik yerlerinden ( göğüs, sırt, karın, bacak bölgesinden vs. ) foliküler üniteler alınıp başa transfer edilebilir. Bu teknik BHT (body hair transplantation-vücut kılı ekimi) olarak anılır. Kişinin kafa derisindeki saç kılı sayısı, operasyon için hastanın aday olup olmadığını belirlemez.

Tüm bu avantajlarının yanında saç folikülleri tek tek çıkarıldığından klasik yönteme göre uzun süren bir işlemdir. Ancak standart saçlı deri eksizyon tekniğinde (klasik saç ekimi-FUT) ise tek seansta 1500-2000 foliküler ünite elde edilebildiği de göz önüne alındığında işlemin uzun olmasının bir nedeninin de sayısal olarak daha fazla greft alınması olduğu açıktır.

Tabii ki bu teknik ile yapılan ekimlerde sayısal olarak daha fazla saç teli ekilebildiğinden maliyetleri biraz daha fazladır. Ancak tekniğin ilk tanımlandığı dönemlerde daha pahalı olduğu da unutulmamalıdır. Günümüzde teknik oldukça hızlı yapıldığından ve greft sayısına göre fiyatlandırma yapıldığı düşünülürse FUT yönteminden daha da ucuz hale geldiği görülür.