Saçsız Alan Daraltılması Operasyonları

Aşağıda anlatılacak olan teknikler günümüzde NEREDEYSE HİÇ  uygulanmaktadır, ancak saç dökülmesi ve tedavileri başlığı altında nadir kullanılsa da tüm cerrahi tekniklere yer vermek adına bu teknikler de kısaca açıklanmıştır.

BU sitede p-FUE yöntemi dışında bahsedilen hiçbir yöntem kliniğimizde uygulanmamaktadır. Amaç sadece eski ve nadir uygulanan yöntemlerin gelişimi konusunda sizleri bilgilendirmektir.

 

1-Skalp Redüksiyonu Bu yöntem ile çok fazla genişliği olan kellikler (tip IIIA, IVA, VA) için uygun olan cerrahi tekniklerdir. Belirli bir saçsız alan çıkarılarak dokular karşılıklı gelecek şekilde ilerletilerek dikilir böylece kel alan daraltılmış olur. Bu şekilde birkaç seansta kellik bölgesi iyice daraltılarak daha sonra uygulanacak saç ekim işleminin verimi arttırılmış olur.

2-Skalp Ekspansiyonu ve Flep Transpozisyon Teknikleri Yukarıdaki temsili resimlerde de görüldüğü gibi kellik bölgesi daraltılırken çevresindeki saçlı dokular bu bölgeye çevrilerek alan kapatılabilir. Bu ve benzeri flep yöntemleri, doku genişletici silikon balon uygulamaları ile saç ekiminden daha az fayda görecek hastaların tedavileri de mümkün olmaktadır. Tabii ki bu yöntemler birbirleri ile kombine olarak planlanıp uygulanabilirler.